ceny základní

První hodina fotografování – portrét, reportáž, dokument.1 850 Kč
Druhá a další hodina1 050 Kč
Každá hodina fotografování při opakovaná spolupráci. S řadou klientů mám celoroční smlouvy a ceny se odvíjí od této sazby.1 050 Kč
Grafické práce a další dohodnutá postprodukční úprava fotografií nad rámec běžné zakázky. Vždy je předem domluven předpokládaný časový objem a případné změny jsou předem projednávány.350 Kč

Po dohodě je možné fotografie dodat vytištěné na široké škále materiálů, ceny jednotlivých materiálů a rozměrů při projednání zadání.

U produktové a reklamní fotografie cenu stanovujeme předem při projednání požadavků a specifik zakázky, které mohou ovlivnit náklady projektu směrem dolu i nahoru. Cenu tak nelze kalkulovat jen na základě ceníku.

Cena je vždy stanovena dohodou s klientem a odvíjí se od základního ceníku. Při velké náročnosti projektu na dopravní  či jiné náklady projednáme předem jejich kalkulaci.

Způsob platby za služby: Pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet.

 CENÍK svatební fotografie