+420 731 513 991

lepeskamiroslav@gmail.com

 

základní ceník pro orientační stanovení ceny zakázky za hodinu focení
První hodina fotografování – portrét, reportáž, dokument. 1 600 Kč
Druhá a další hodina fotografování – portrét, reportáž, dokument. 1 280 Kč
Celý den fotografování 6 a více hodin – portrét, reportáž, dokument. Cena za první až poslední hodinu 1 120 Kč
Každá hodina fotografování při dlouhodobé spolupráci, opakovaná spolupráce s klientem. S řadou klientů máme celoroční smlouvy a ceny se odvíjí od této sazby. 1 050 Kč
Grafické práce a další dohodnutá postprodukční úprava fotografií nad rámec běžné zakázky. Vždy je předem domluven předpokládaný časový objem a případné změny jsou předem projednávány. 350 Kč
U produktové a reklamní fotografie je nutné předem projednat požadavky a specifika zakázky, které mohou ovlivnit náklady projektu směrem dolu i nahoru. Cenu tak nelze kalkulovat jen na základě ceníku.
Cena je vždy stanovena dohodou s klientem a odvíjí se od základního ceníku. Při velké náročnosti projektu na dopravní náklady projednáme předem jejich kalkulaci.
Po dohodě je možné fotografie dodat vytištěné na široké škále materiálů.


Ceny svatebního fotografa