+420 731 513 991

lepeskamiroslav@gmail.com

ČÁSLAV / BOHEMIA

 

základní ceník pro stanovení ceny zakázky za hodinu focení
První hodina fotografování – portrét, reportáž, dokument. 1 850,- Kč
Druhá a další hodina fotografování – portrét, reportáž, dokument. 1 050,- Kč
Každá hodina fotografování při dlouhodobé spolupráci, opakovaná spolupráce s klientem. S řadou klientů máme celoroční smlouvy a ceny se odvíjí od této sazby. 1 050,- Kč
Po dohodě je možné fotografie dodat vytištěné na široké škále materiálů. ceník položek ke konkrétní poptávce předložím
Grafické práce a další dohodnutá postprodukční úprava fotografií nad rámec běžné zakázky. Vždy je předem domluven předpokládaný časový objem a případné změny jsou předem projednávány. 350 Kč
U produktové a reklamní fotografie cenu stanovujeme předem při projednání požadavků a specifik zakázky, které mohou ovlivnit náklady projektu směrem dolu i nahoru. Cenu tak nelze kalkulovat jen na základě ceníku.
Cena je vždy stanovena dohodou s klientem a odvíjí se od základního ceníku. Při velké náročnosti projektu na dopravní  či jiné náklady projednáme předem jejich kalkulaci.
Způsob platby za služby: Pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet.

 CENÍK svatební fotografie