DOKUMENT

Dokumentární fotografie je obecně vnímána jako styl, který zachycuje život společnosti, vypovídá o době a životě lidí v průběhu nějakého časového úseku. Jsou to často dlouhodobé projekty, které většinou končí publikací, nějakou výstavou, některé i knihou, jiné v archivu zadavatele.

Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce po celé ČR.

Dokumentace průběhu rekonstrukcí Dusíkova divadla, které slaví 150 let od svého otevření v roce 1869.

Povahu dokumentární fotografie mají i některé reportáže. Ukázka z čáslavského kolokvia František a Moravec a zpravodajské služby před rokem 1948, které se konalo v březnu 2019. Po dohodě jsem schopen dávat fotografie již v průběhu akce na web.