trhací listy

opublikované fotografie v časopisech, firemních magazínech, na plakátech a v reklamách